Otázky a oznamy

Vážné klientky, na tejto stránke nájdete naše oznamy a odpovede na najčastejšie kladené otázky.

Naša predstava o chode ambulancie po 1.7.2015

Za akých okolností a podmienok sa môžete stať klientkou našej ambulancie?

Vážené klietky pozorne si prečítajte nasledujúci oznam - novelizácia zákona 577/2004


Naša predstava o chode ambulancie po 1.7.2015

Oznam

Snahou našej ambulancie je poskytovanie , čo najširšieho spektra služieb v rámci jednej návštevy, aby pacient nemusel nezmyselne chodiť z ambulancie do ambulancie, maximálne skrátiť objednávacie termíny a ušetriť čas strávený v ambulancii. Toto sa dá dosiahnuť len optimalizáciou práce ambulancie, čomu majú napomôcť aj nasledujúce opatrenia.

1. Pondelok bude vyhradený pre tehotenskú poradňu

2. Akútne stavy sú riešené priebežne / za akútny stav sa považujú bolesti, krvácanie teplota počas gravidity a šestonedelia, krvácanie, bolesti , teplota gynekologických pacientoch /. Výtok / mykóza .. /, mierne bolesti najma bez teploty sa nepovažujú za akútny stav. Zneužívaním tejto situácie odsúvate vyšetrenie skutočne vážnej pacientky

3. Časenka resp. elektronické objednanie neznamená, že budete vždy vyšetrenie presne, vždy môže vzniknúť časový sklz zapríčinený závažnosťou pacientky. Treba byť trpezlivý a tolerantný. Naša ambulancia vždy vyšetrila všetky pacientky, ktoré sa na daný deň objednali

Rozdelenie ambulantnej doby

- Pacientky, ktoré prídu bez objednania, ktoré nevyužijú elektronický menežment, budú ošetrované podľa poradia ako prišli v počte 15- 20

- Pacientky, ktoré sú objednané lekárom/plánovaná kontrola/, ktoré využijú elektronický menežment

Elektronický menežment / odosielania výsledkom, konzultácia zdravotného stavu, objednávanie receptov, žiadaniek a možnosť dojednania termínu vyšetrenia /

Výhody pre pacienta: komunikácia z domu, šetrenie času a to hneď 2x / pri prvotnej informácii a následne pri odosielaní výsledkov /

Výhody pre ambulanciu: zníženie počtu telefonátov, lepší menžment ambulancia. Budeme preferovať mailovú komunikáciu, SMS a telefón čo najmenej.

Elektronický menežment

1. Jednorázová služba / el .komunikácia / 5E

2. Ročná služba/el.komunikácia + odosielanie výsledkov/ 25E

3. Ročná služba/el. komunikácia + odosielanie výsledkov + ročná antikoncepcia/ 30E

4. Program BONUS/ročná el. komunikácia, odosielanie výsledkov, + on-line doktor,oznamovanie prev.prehliadky/35E

Ako sa môžete stať klientkou PROFEM,s .r.o.

Otázka

Za akých okolností a podmienok sa môžete stať klientkou našej ambulancie?

Odpoveď

 

  1. Ak patríte do obvodu prideleného VUC a nemáte podpísanú žiadnu zmluvu s iným gynekológom tak si dohodnete termín vyšetrenia u sestričky.
  2. Ak patríte do obvodu prideleného VUC a máte podpísanú zmluvu s iným gynekológom tak sa musíte od neho odhlásiť tlačivo Vám vydá sestrička a po doručení výpisu zdravotnej dokumentácie zvyčajne poštou si dohodnete termín vyšetrenia u sestričky. /lekár má 7 dní na spracovanie a odoslanie zdravotnej dokumentácie/
  3. Ak nepatríte do obvodu prideleného VUC a nemáte podpísanú žiadnu zmluvu s iným gynekológom tak si dohodnete termín vyšetrenia u sestričky. Jednorazový vstupný poplatok je 50 E.
  4. Ak nepatríte do obvodu prideleného VUC a máte podpísanú zmluvu s iným gynekológom tak sa musíte od neho odhlásiť tlačivo Vám vydá sestrička a po doručení výpisu zdravotnej dokumentácie zvyčajne poštou si dohodnete termín vyšetrenia u sestričky. /lekár má 7 dní na spracovanie a odoslanie zdravotnej dokumentácie/. Jednorazový vstupný poplatok je 50 E.
  5. Pacientky sa môžu stať našimi klientkami od 16 rokov. Pri vyšetrení klientok od 16 do 18 rokov musí byť prítomný zákonný zástupca.

Vážené klietky pozorne si prečítajte nasledujúci oznam

Oznam

Od 1.4.2015 platí novelizácia zákona 577/2004, ktorú síce prezident nepodpísal a vrátil, ale poslanci prelomili veto a zákon opakovane prijali. Týmto zákonom sa podľa mňa mnohým z Vás skomplikoval život.

Hlavou zmenou, ktorú priniesol tento zákon je zrušenie možnosti objednania sa presný čas za poplatok.

Podľa mňa sa týmto výrazne obmedzili práva občana slobodne sa rozhodnúť o možnosti menežovania svojho času stráveného u lekára. Pracujúci ľudia, ktorí si vážia čas začnú mať problémy u svojho zamestnávateľa, pri organizácii rodiny, detí lebo namiesto možnosti objednania budú bojovať o časenky a tráviť dlhý čas v čakárni. Toto opatrenie postihne najma ľudí mimo Bratislavy, ktorí si musia organizovať dopravu a nie vždy dokážu prísť tak, aby získali časenku.

Druhou zmenou podľa mňa tiež veľmi podstatnou je znemožnenie realizovať vyšetrenie na žiadosť pacienta.

Podľa mňa ide o obmedzenie občana pri objednávaní služby, ktorú si chce dobrovoľne uhradiť a preháňanie ho krížom krážom aj keď sa vyšetrenie dá realizovať pri jednej návšteve ambulancie.

ambulancia má možnosť realizovať toto vyšetrenie a realizovali sme ho počas poradne, ale po novom ho urobiť nemôžem, ale mal by som poslať pacientku s výmenným lístkom do nemocnice, kde sa objedná a potom sa niekedy dostaví na vyšetrenie. Týmto nie len preháňame tehotnú pacientku, ale môžeme premeškať možnosť liečby pri náleze zhoršených prietokov v pupočníkových cievach.

Ako ďalší príklad uvediem vyšetrenie hustoty kosti pri osteoporóze. Vyšetrenie sme realizovali na žiadosť pacientky pri preventívnej prehliadke. Teraz by som mal pacientka vypísať výmenný lístok a poslať pacientku do špecializovanej ambulancie na Kramároch resp . Ružinovskej nemocnice, kde sa objedná . Často krát ide o pacientky vyššieho veku, ktoré majú problémy s chôdzou, ktorým vieme zrealizovať ale nemôžeme.

Iný príklad je UZV vyšetrenie v gravidite. Podľa zákona je v rámci tehotenskej poradne zdravotnou poisťovňou hradené UZV vyšetrenie 3x a to cca v 10.,20. a 30. Týždni. Ak si pacientka želá ďalšie UZV vyšetrenie poisťovňa ich neuhradí a pacientka si nemôže ani vyžiadať za poplatok, lebo daný výkon je hradený len ambulanciám rizikovej gravidity, ktoré sú v rámci nemocníc a neriešia bežnú tehotenskú poradňu.

Tak isto je to pri žiadosti o laboratórne vyšetrenia ako sú onkomarkery, vyšetrenie na pohl.choroby a iné.

Podľa posledných vyjadrení ministerstva zdravotníctva druhá zmena nie je taká prísna a v prípade, že o dané vyšetrenie pacient sám požiada je možné dané vyšetrenie realizovať.

Ako čítate tento zákon podľa poslancov pre ľudí, je výrazne obmedzujúci najma pre občanov, ktorí vážia čas. Okrem toho vznikne zmatok v práci ambulancií. Zabehnutý systém sa zosype, musia sa meniť ordinačné hodiny a systém objednávania. Musí sa vytvoriť priestor pre pacientky ktoré sa neobjednajú a prídu na vyšetrenie a priestor pre pacientky ktoré sú objednané lekárom / kontrola, tehotenská poradňa, dispenzár ... /, ktoré sa objednajú elektronicky / mail, SMS, telefón /. Toto rozdelenie ambulantnej doby je nutné, aby nedošlo ku zbytočným konfliktom, ktoré aj tak vzniknú , kým si na nový systém všetci zvykneme.

Spýtajte sa aj vy

Pokiaľ máte ďalšie otázky pošlite nám ich na náš email